เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลดงคอน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาลตำบลดงคอน
แผนที่ตั้งเทศบาลดงคอน

โครงสร้างเทศบาลดงคอน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
ศูนย์เยาวชนตำบลดงคอน

การแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานประชุมสภา อบต.
สรุปผลการดำเนินการ
      จัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

ข้อมูลข่าวสาร
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
ตุลาคม - 2564 
พฤ
อา
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลดงคอน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 สขร. เดือน กันยายน 2564  
2 สขร เดือน สิงหาคม 2564  
3 สขร เดือน กรกฎาคม 2564  
4 สขร. เดือน มิถุนายน 2564  
5 ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
6 ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ 4 จำนวน 7 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
7 สขร เดือน พฤษภาคม 2564  
8 ประกาศ ทต.ดงคอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร หมู่ที่ 4 จำนวน 7 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
9 สขร. เดือน พฤศจิกายน 2563  
10 สขร. เดือน เมษายน 2564  
11 สขร. เดือน มีนาคม 2564  
12 สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2564  
13 สขร. เดือน มกราคม 2564  
14 สขร. เดือน ธันวาคม 2563  
15 สขร. เดือน ตุลาคม 2563  
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  
17 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านดอนประดู่ หมู่ 5  
18 ยกเลิกประกาศประมูลราคาซ่อมสร้างถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านร่องแห้ว-บางขุด หมู่ที่ 12 ตำบลดงคอน  
19 ประกาศเทศบาลตำบลดงคอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ๑๕ ตำบลดงคอน  
20 สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 13 และหมู่ 2 ตำบลดงคอน